Stichting ABC Nederland

Ondersteuning

Wilt u ons werk financieel ondersteunen, dat kan!

 Uw giften kunt u over maken op

bankrekening nr.: NL33 RABO 0157 4453 99 (t.n.v. Stichting ABC Nederland o.v.v. projectnaam)

ANBI status: uw giften zijn belasting aftrekbaar.
kvk nummer: 32167112