GRIP OP JE LEVEN!

grip op je leven

Soms ben je de grip op je leven kwijt en weet je niet meer hoe je verder moet, dat kan zijn op verschillende terreinen van je leven. Wij bieden aan om te helpen de grip op je leven weer terug te krijgen.

Dat doen we op verschillende manieren:

  •   Door gesprekken te voeren die zich richten op je geestelijk welzijn. Hoe zit je in je vel? Hoe gaat het emotioneel. Daarbij geven we handreikingen hoe om te gaan met teleurstellingen, negatieve reacties, onbeheersbare emoties e.d. Het uiteindelijke doel is  geestelijke groei en bloei.

  •  Door relatiegesprekken, dat  houdt een gesprek over de omgang met anderen en dat kan gaan over man – vrouw relatie, moeder – kind e.d. In geval van man – vrouw relatie zullen in de meeste gevallen beiden aanwezig zijn en dit kan ook het geval zijn bij alle andere relatie vormen. Het uiteindelijke doel zijn evenwichtige en herstelde relaties.

  • Door je administratief op weg te helpen. Je helpen bij het invullen van formulieren voor instanties. Je papierwinkel op orde krijgen zodat je overzicht hebt. Gesprekken voorbereiden die je hebt met instanties.

Als jij dit goed kunt gebruiken meld je dan aan voor een intake-gesprek.